O škole

1. září 2020

Těšíme se po prázdninách na všechny kluky a holky. Společně se sejdeme k zahájení nového školního roku 2020/2021 v úterý 1. září 2020 v 8,00 hod. Budova pro žáky bude otevřena od 7,40, ranní družina od 6,30 pro děti, které budou navštěvovat ŠD.

Provoz školy se bude řídit manuálem MŠMT a tzv. semaforem, doporučeními ČŠI a se souvisejícími opatřeními. Snad se vyhneme nošení roušek, ale raději si je připravte, budeme dbát na zvýšenou hygienu a úpravu pravidel při výdeji jídla a bohužel musíme upravit a s rozvahou pořádat pobytové a jiné akce mimo školu. Vzhledem k vyhlášeným hygienickým podmínkám provozu školy (dle nařízení MŠMT), žádáme rodiče, aby své děti doprovázeli pouze před budovu školy. Pouze rodiče prvňáčků zveme na první setkání do školy.

První školní den bude věnován:

  • společnému krátkému setkání a uvítání, představení nových zaměstnanců
  • třídnickým hodinám ve třídě (psací potřeby, svačinu, přezůvky s sebou)
  • předáním přihlášek ŠD (ke stažení na www.)
  • povídáním o prázdninách (fotky s sebou – třeba i na flash discu nebo el. úložišti)

Konce výuky jsou stanoveny následovně, dle výdeje obědů.:

ročník – po ukončení společného zahájení, se rodiče s dětmi 1. ročníku odeberou do třídy, kde proběhne první setkání dětí a paní učitelky bude domluvena první společná třídní schůzka s rodiči. Ukončení v 10, 45 a výdej obědů. ročník – 11,00 hod. ročník – 11.15 ročník – 11,30 ročník – 11.45 Obědy budou vydávány od 10, 45 do 13,30 hod, kdo má přihlášen oběd, zůstává ve škole pod dohledem své třídní učitelky a ostatní odcházejí do školní družiny nebo domů. Školní družina bude rozdělena do dvou oddělení. První den mohou bezplatně pobývat ve školní družině maximálně do 15,00 hod. též žáci, kteří do ní nejsou jinak zapsáni. Od středy 2. 9. pak již jen děti zapsané do ŠD (odevzdaná přihláška vedoucí vychovatelce Bc. Zuzaně Šteyerové)

29-08-2020 15.09 | Přečteno 117x