MŠ Opava-Podvihov

Jednotřídní mateřská škola je elokovaným pracovištěm ZŠ Komárov. Je umístěna v přízemní budově, typu rodinného domku u hlavní komunikace, uprostřed obce. Prostorové podmínky jsou pro daný počet velmi dobré, prostor je členěn do koutků a umožňuje hry dětí v malých skupinkách.

Mateřská škola disponuje prostornou, prosvětlenou hernou s dostatečným množstvím konstruktivních stavebnic, hraček, knih, didaktických pomůcek. Tuto místnost během dopoledne využíváme k pohybovým aktivitám. Další samostatnou místností je třída a malá herna, která je zároveň i ložnicí.Poslední místností je oddělená jídelna, kde se děti stravují. Školní zahrada v přírodním stylu je součástí MŠ a tvoří ji menší oplocený pozemek.

Naším cílem je

  • poskytnout dětem prostor pro hru a formou hry dojít k poznání i poučení při dodržování zásad a podmínek MŠ podporující všestranný rozvoj dítěte
  • chceme, aby dítě, které odchází z naší MŠ bylo optimálně rozvinuté na základě svých možností a zájmů a to po stránce tělesné, psychické, sociální i duchovní, aby později jako dospělý člověk mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život
  • rozvíjet sociální dovednosti, které děti kultivují v jeho mravním vnímání, cítění a prožívání
  • navazovat na výchovu v rodině a spolupracovat s rodinou
  • podporovat u dětí úctu k životu ve všech formách
  • aktivně děti zapojovat do prožitkového učení

Obsah vzdělávacího programu je uspořádán do ucelených částí – integrovaných bloků. Zaměření bloků vychází z přirozených potřeb dětí. Jejich obsah je dětem srozumitelný a prakticky využitelný. Pomáhá dětem chápat sebe sama, okolní svět, rozumět jeho dění a orientovat se v něm.

Formy vzdělávání mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti. Probouzejí v dětech aktivitu, zájem a chuť. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích v průběhu celého dne, je vyváženo poměrem spontánních a řízených aktivit. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Do výchovy a vzdělávání jsou zařazovány „logopedické chvilky“ podle utvořeného plánu – zaměřujeme se na dechová, fonační a artikulační cvičení, nápodobu zvuků a rozvoj zrakového a sluchového vnímání.

Dlouhodobě zajišťujeme snadný přechod dětí z MŠ do ZŠ projektem „Otevírám první třídu“ ve spolupráci se ZŠ Komárov.

Zahrada v přírodním stylu se nabízí k aktivním hrám, ke sportovním i odpočinkovým činnostem. Zahrada je udržována a přizpůsobována potřebám dětí. Společně s dětmi se celoročně staráme o zeleninový, bylinkový a květinový záhon. Děti mají možnost si nasadit semínka, cibulky, vytrhávají plevel, zalévají a na podzim poryjí záhonky. Ochutnávají rybíz, maliny, jablka, moruše. Z jablek si pečou závin, z mrkví pečou dort nebo dělají šťávu.
Mají možnost pít vodu s mátou.

Využíváme krásné okolí Podvihova k vycházkám do lesů, k sběru přírodnin, k pozorování rostlin a živočichů

Jsme zapojeni do projektu „Česko čte dětem“.
Denně čteme dětem knihy.

Celoroční projekt „Kouzlo materiálů“ je zaměřený na rozvoj polytechnické výchovy. Cílem tohoto projektu je zkoumat předměty a také materiály, ze kterých jsou věci kolem nás vyrobené, získat děti pro kouzlo kreativní tvorby s těmi nejzákladnějšími materiály jako jsou dřevo, sklo, kov, textil, papír, hlína.

Výtvarná výchova – podporujeme výtvarné prostorové vyjadřování dětí, využíváme nejrůznějších výtvarných technik (kresba, malba, obtiskování, muchláž, modelování, keramika, stříhání, lepení, koláž, batika…), rozvíjíme představivost a fantazii dětí, uplatňujeme dětské výtvarné práce ve výzdobě prostor naší mateřské školy, zúčastňujeme se výtvarných soutěží, navštěvujeme výstavy.

Nabízíme „pohybové aktivity“,které jsou rozděleny do pětidenního cyklu běžného týdne, rozvíjíme tělesnou zdatnost s prvky jógy, zaměřujeme se na tanec, seznamujeme se s rytmem, rozvíjíme cit pro hudbu, rytmické cítění, základní kroky – jednoduché taneční sestavy.

Pořádáme „sportovní akce“ – vycházky na hřiště, závody koloběžek, dětské zimní a letní olympijské hry , v zimním období jezdíme 1-krát týdně cvičit do tělocvičny základní školy – Komárov.

Fotogalerie

Přečteno 7160x | Tisk