Akce školy

POZVÁNKA NA SCHŮZI SDRUŽENÍ RODIČŮ DĚTÍ A PŘÁTEL ŠKOLY a

Vážení rodiče, zveme Vás na shromáždění SRPDŠ při ZŠ a MŠ Opava-Komárov, které se bude konat ve čtvrtek 22.11. 2018 v 16.30 v 5.třídě ZŠ. Zveme všechny maminky a táty, a to jak dětí MŠ, tak žáků ZŠ.

Na programu bude: • Seznámení se stavem financí SRPDŠ, výdaji a příjmy, členské příspěvky • Představení Výroční zprávy za šk.rok 2017/2018 • Novinky, změny a zamýšlené akce ZŠ a MŠ • Seznámení se Školním řádem školy • Opět se Vám dostane do rukou Info zpravodaj • Po skončení shromáždění se přesunete do tříd ZŠ (příp.MŠ), kde proběhnou třídní schůzky a informace o prospěchu žáků (po skončení shromáždění, cca v 17.00) Žádáme Vás laskavě o Vaši účast. Všechny srdečně zve vedení ZŠ a MŠ a SRPDŠ

15-11-2018 13.06 | Přečteno 1x

Školka v přírodě v Podmitrově na Vysočině

V říjnu jsme dostali do mateřský škol (Komárov, Podvihov, Nové Sedlice) dopis od Ferdy Mravence. Pozval nás do Podmitrova na Vysočinu. A tak jsme se 15. října v 7 hodin ráno sešli na nádraží v Komárově, kde jsme s napětím očekávali příjezd vlaku. Poslední zamávání, slza u oka a tradá….

13-11-2018 13.03 | Přečteno 5x